Przegląd bezpieczeństwa

Pomagamy Urzędom minimalizować ryzyko utraty, kradzieży lub nieuprawnionego dostępu do poufnych danych poprzez obiektywne audyty wewnętrzne, które pozwalają wskazać potencjalne zagrożenia, które ciężko dostrzec pracując w Jednostce.

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT KRI

Audyt bezpieczeństwa Krajowych Ram Interoperacyjności

W 2022 roku w Polsce odnotowano alarmujący wzrost incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem w porównaniu do roku poprzedniego. Według najnowszego raportu CERT, liczba zgłoszonych incydentów zdarzeń wzrosła o blisko 34%. Szczególnie niepokojące są dane dotyczące sektora administracji publicznej, gdzie zanotowano aż 757 przypadków naruszeń bezpieczeństwa.

W podmiotach publicznych kluczową rolę odgrywają wewnętrzne audyty KRI. Ich celem jest ocena poziomu bezpieczeństwa informacji oraz weryfikacja bezpieczeństwa systemów informatycznych stosowanych w danym podmiocie publicznym. Przeglądy bezpieczeństwa odgrywają istotną rolę w instytucjach publicznych, gdzie przetwarzane są różnego rodzaju dane, nie tylko dane osobowe.

Rozporządzenie KRI - kogo obowiązuje?

  • Urzędy Miast, Urzędy Miejskie, Urzędy Gmin
  • Starostwa Powiatowe
  • Powiatowe Urzędy Pracy
  • MOPS/GOPS, PCPR
  • Ośrodki kultury, szkoły, przedszkola
Przegląd bezpieczeństwa KRI Nawratronik
Audyt bezpieczeństwa Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) - kto może go wykonać i co zawiera?

Audyt KRI kto może przeprowadzić?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności  zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

W jednostkach publicznych bardzo często do wykonania audytu KRI wyznaczana jest osoba pracująca wewnątrz Urzędu. Decydując się na takie podejście trzeba być świadomym, że oprócz pozytywnych aspektów, niesie on za sobą ryzyko rutyny, braku odpowiedniej wiedzy, czy obiektywności wobec współpracowników.

Wewnętrzny audyt KRI może być także wykonany przez firmę zewnętrzną.
Umożliwia on niezależną ocenę kondycji urzędu pod względem bezpieczeństwa informacji i jest w stanie wykryć aktualne oraz potencjalne zagrożenia dla jednostki.

Audytorzy posiadają specjalistyczną wiedzę, która pozwala im skupić się na istotnych obszarach i skutecznie pozyskać informacje mające kluczowy wpływ na funkcjonowanie urzędu. Nie obawiają się zadawania “trudnych” pytań, aby zweryfikować otrzymane odpowiedzi z rzeczywistym stanem rzeczy. Celem tego procesu jest zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz prawidłowego działania urzędu.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w jednostce urzędu

Audyt wewnętrzny (KRI)-Krajowe Ramy Interoperacyjności

Co zawiera zakres audytu wewnętrznego wykonywanego przez firmę zewnętrzną?

Obszary związane z bezpieczeństwem informacji
1. Polityka bezpieczeństwa informacji
2. Organizacja bezpieczeństwa informacji
3. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
4. Zarządzanie aktywami
5. Kontrola dostępu
6. Kryptografia
7. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
8. Bezpieczna eksploatacja
9. Bezpieczeństwo komunikacji
10. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów
11. Relacje z dostawcami
12. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
13. Zarządzanie ciągłością działania
14. Zgodność

Zakres obsługi: Wewnętrzny audyt bezpieczeństwa pod względem zgodności z KRI.

Cena: ustalana indywidualnie w zależności od wielkości infrastruktury (posiadamy swoich doświadczonych audytorów i to jest jednym z kluczy wyceny – ile dni spędzą u Państwa oraz potem ile zajmie im napisanie raportu)

Centralka telefoniczna w szpitalu i przychodni
Nawratronik - świat IT może być prosty

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w jednostce urzędu

Audyt wewnętrzny (KRI)-Krajowe Ramy Interoperacyjności

Co zawiera zakres audytu wewnętrznego wykonywanego przez firmę zewnętrzną?

Obszary związane z bezpieczeństwem informacji
1. Polityka bezpieczeństwa informacji
2. Organizacja bezpieczeństwa informacji
3. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
4. Zarządzanie aktywami
5. Kontrola dostępu
6. Kryptografia
7. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
8. Bezpieczna eksploatacja
9. Bezpieczeństwo komunikacji
10. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów
11. Relacje z dostawcami
12. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
13. Zarządzanie ciągłością działania
14. Zgodność

Centralka telefoniczna w szpitalu i przychodni
Nawratronik - świat IT może być prosty

Przegląd bezpieczeństwa - zakres

Działając z nami, otrzymujesz pełny i obiektywny audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacyjnego zgodny z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI). Nasi wysoko wykwalifikowani audytorzy dokładnie przeanalizują Twoją infrastrukturę IT, systemy bezpieczeństwa oraz ochronę informacji i danych osobowych. Przybędą osobiście do Twojej lokalizacji, gdzie przez kilka dni skrupulatnie sprawdzą różnorodne aspekty, obejmujące procedury, dokumenty oraz zachowanie pracowników. Dodatkowo, wykonamy dokumentację fotograficzną, zapewniając pełne udokumentowanie przeprowadzonych działań.

Po zakończonym audycie następuje istotna faza dialogu. Przeanalizujemy wszelkie kwestie wymagające wyjaśnienia oraz potencjalne zagrożenia dla integralności wewnętrznego bezpieczeństwa informacji. Dzięki temu będziesz mógł podjąć odpowiednie działania naprawcze i wzmocnić swoje środki ochrony.

Na zakończenie, otrzymasz pełny raport audytu, który zawiera wszystkie istotne aspekty wymagane przez przepisy prawne. Raport ten liczy około 30 stron i jest szczegółowym podsumowaniem przeprowadzonego audytu. Dodatkowo, otrzymasz dokumentację zdjęciową na płycie CD, która stanowi ważne uzupełnienie raportu.

Warto zaznaczyć, że w ramach audytu wypełnimy również formularz z załącznika do programu Cyfrowej Gminy. Jest to istotne, ponieważ audyt pozwoli Ci spełnić wymagania związane z programem Cyfrowej Gminy, a wypełniony plik stanowi cenny element wniosku.

PAMIĘTAJ!

Rolą audytów wewnętrznych wykonanych przez firmę zewnętrzną nie jest krytykowanie, wyciąganie konsekwencji, lecz wskazywanie elementów, które mają zapewnić bezpieczeństwo Jednostce.

Umów się na darmową rozmowę online z specjalistą do spraw bezpieczeństwa

Dzięki regularnym audytom, jednostki publiczne mają możliwość zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa informacji. Nasza firma jest gotowa dostarczyć Ci kompleksową usługę audytową, która pozwoli Ci skutecznie realizować wymogi prawne i zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa informacji w Twojej jednostce.

Zaufaj nam i skorzystaj z naszych usług audytowych, aby mieć pewność, że Twój urząd działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada solidne zabezpieczenia informacyjne.

Dlaczego warto zlecić audyt wewnętrzny nam?

Z nami otrzymujesz niezależną ocenę stanu bezpieczeństwa informacji w Twojej organizacji. Dzięki temu możesz uzyskać obiektywny obraz swoich obecnych praktyk i zidentyfikować obszary, w których istnieje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.

Wskażemy ci potencjalne zagrożenia i słabe punkty w systemach informatycznych, procedurach bezpieczeństwa oraz ochronie danych osobowych. Dzięki temu możesz podjąć odpowiednie działania naprawcze i wzmocnić swoje środki ochrony.

Audyt pomaga upewnić się, że Jednostka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami bezpieczeństwa informacji. Dzięki temu przy okazji Urząd spełnia wymagania ustawy KRI na dany rok.

Nie martwisz się o poprawność dokumentacji poaudytowej! Wskażemy ci, które elementy działają prawidłowo, a co w systemie zarządzania bezpieczeństwem należy poprawić! Wypełnimy dla ciebie także formularz do programu Cyfrowej Gminy.

Przeprowadzamy również konsultacje w ramach cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji

Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa to istotny proces w każdej organizacji, który pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych luk i zagrożeń w systemach informatycznych. Jednak na początek, przed przystąpieniem do pełnoprawnego audytu, warto wykonać miniRekonesans, który pozwoli na wyszukanie potencjalnych celów ataków i zagrożeń w obrębie systemów organizacji.

MiniRekonesans to proces, w którym zbierane są informacje na temat infrastruktury i systemów organizacji. Dzięki temu można w łatwy sposób zidentyfikować potencjalne słabe punkty oraz zagrożenia w systemach informatycznych. Podczas miniRekonesansu stosuje się różne narzędzia, takie jak wyszukiwarki, narzędzia do skanowania portów czy też narzędzia do oceny ryzyka. Stworzony w ten sposób raport pozwala wdrożyć odpowiednie rozwiązania w celu zabezpieczenia systemów informatycznych przed zagrożeniami.

Ważnym elementem audytu cyberbezpieczeństwa jest również przeprowadzenie testów penetracyjnych, które pozwalają na weryfikację skuteczności zabezpieczeń systemów organizacji. Testy penetracyjne polegają na próbie ataków na systemy i aplikacje organizacji, w celu zidentyfikowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach. W ten sposób można przetestować efektywność systemów ochrony przed atakami oraz znaleźć ewentualne luki w zabezpieczeniach, które należy szybko zlikwidować.

Bezpieczeństwo danych - audyt i przegląd bezpieczeństwa

Przeprowadzamy również konsultacje w ramach cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji

Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa to istotny proces w każdej organizacji, który pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych luk i zagrożeń w systemach informatycznych. Jednak na początek, przed przystąpieniem do pełnoprawnego audytu, warto wykonać miniRekonesans, który pozwoli na wyszukanie potencjalnych celów ataków i zagrożeń w obrębie systemów organizacji.

MiniRekonesans to proces, w którym zbierane są informacje na temat infrastruktury i systemów organizacji. Dzięki temu można w łatwy sposób zidentyfikować potencjalne słabe punkty oraz zagrożenia w systemach informatycznych. Podczas miniRekonesansu stosuje się różne narzędzia, takie jak wyszukiwarki, narzędzia do skanowania portów czy też narzędzia do oceny ryzyka. Stworzony w ten sposób raport pozwala wdrożyć odpowiednie rozwiązania w celu zabezpieczenia systemów informatycznych przed zagrożeniami.

Bezpieczeństwo danych - audyt i przegląd bezpieczeństwa

Ważnym elementem audytu cyberbezpieczeństwa jest również przeprowadzenie testów penetracyjnych, które pozwalają na weryfikację skuteczności zabezpieczeń systemów organizacji. Testy penetracyjne polegają na próbie ataków na systemy i aplikacje organizacji, w celu zidentyfikowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach. W ten sposób można przetestować efektywność systemów ochrony przed atakami oraz znaleźć ewentualne luki w zabezpieczeniach, które należy szybko zlikwidować.

audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji

Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji

Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji to proces oceny i analizy działań oraz systemów związanych z ochroną informacji w ramach samej organizacji. Jest to niezależne i systematyczne badanie, które ma na celu zapewnienie skuteczności, integralności i poufności informacji przechowywanych i przetwarzanych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Audyt wewnętrzny pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji w organizacji. Dzięki temu możesz podjąć odpowiednie działania mające na celu minimalizację tych zagrożeń i ograniczenie wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. Audyt pomaga także upewnić się, czy organizacja spełnia odpowiednie standardy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa informacji.

Jak zadbać o bezpieczeństwo danych?

Sprawdź, jak uchronić się przed cyberatakami. Jeżeli obawiasz się o bezpieczeństwo danych w firmie, ale nie wiesz jak się za te tematy zabrać, aby nie stracić nerwów i pieniędzy lub zastanawiasz się na wykonaniem wewnętrznego przeglądu bezpieczeństwa, ale nie masz czasu na szkolenie pracowników, to

Umów się na darmową rozmowę online z specjalistą do spraw bezpieczeństwa

Wystarczy, że skorzystasz z formularza kontaktowego, dostępnego pod przyciskiem poniżej, a po dogadaniu terminu rozmowy, nasz specjalista wytłumaczy ci jak wygląda przegląd bezpieczeństwa od praktycznej strony i jakie to przyniesie korzyści twojej firmie!

Zadbaj o swoje dane!
Sprawdź także naszą ofertę – Bezpieczeństwa IT