NEW! OSCAR – powiadomienia alarmowe

Wysokowydajny system powiadamiania alarmowego i konferencji OSCAR

Serwer komunikacyjny OSCAR (OpenScape Alarm Response) z dostępem wielokanałowym pozwala zautomatyzować rozsyłanie informacji, komunikatów i alarmów oraz zestawianie dużych konferencji wykorzystując istniejącą infrastrukturę sieci firmowej, stacjonarnych oraz mobilnych sieci publicznych. Telefoniczne rozgłaszanie i alarmowanie pozwala na przesłanie pilnych lub dotyczących bezpieczeństwa informacji równocześnie do wielu osób, w szybki i niezawodny sposób. Ręczne wyzwalanie akcji lub integracja z budynkowymi systemami automatyki pozwala na organizację sprawnego i skutecznego powiadamiania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub awarii jednego z istotnych elementów infrastruktury przedsiębiorstwa.

Duża skalowalność rozwiązania oraz elastyczność w integracji z platformami komunikacji głosowej oraz komunikacji zunifikowanej otwiera możliwości na wielokanałowe alarmowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, utrzymanie produkcji i zarzadzanie przedsiębiorstwem.

Bardzo ważnym elementem systemu, wyróżniającym nas na tle konkurencji jest zintegrowany system raportowania, który pozwala prześledzić proces alarmowania, w celu analizy reakcji odpowiedzialnych służb oraz ewentualnej jego korekty celem uzyskania jeszcze szybszej i sprawniejszej reakcji na wystąpienie sytuacji awaryjnej lub kryzysowej.

Z radością chcieliśmy poinformować, że pracownicy serwisu naszej firmy skutecznie przeszli proces szkoleniowy w zakresie konfiguracji, serwisu i utrzymania serwera OSCAR, przez co możliwe jest oferowanie tej platformy naszym klientom. Zapraszamy do kontaktu celem omówienia możliwości implementacji rozwiązania OSCAR w Państwa przedsiębiorstwie lub instytucji.